Gästavgiften för båtar är 160kr och husbilar är 180 kronor per natt inkl. dusch, toa samt gråvatten- och toatömning, el. Avgiften betalas i betalautomat snarast efter ankomst, koden till gästtoalett samt dusch finns tryckt på biljetten.

 Gästernas hushållssopor lämnas i för detta avsett rum och här gäller sortering. Vi skiljer på matavfall och hushållssopor, särskild påse för matavfall finns att hämta i soprummet. Vidare sorterar vi ut glas, färgat och ofärgat, aluminiumburkar och PET-flaskor. Miljöfarligt avfall, t.ex. batterier, tomma gasbehållare etc. lämnas också här.

Platsen för gråvatten- och toatömning är i anslutning till soprummet. För båtar finns sugtömning längst in på östra bryggan.

Vi hoppas att detta inte ska vara till besvär för våra gäster utan att ni, tillsammans med oss, kan hjälpas åt att värna om miljön.

IMG0020
IMG0019
IMG0021
IMG0030
IMG0031
IMG0032
IMG0033
IMG0036
IMG0047
IMG0048
IMG0293

Våren 2013 inviger vi spolplattan där alla båtar ska tvättas för att förhindra att rester av bottenfärger och annat miljöfarligt kommer ut i naturen. Samtidigt med att spolplattan byggdes iordningställdes ett teknikhus i en del av före detta hamnkontoret, innehållande högtryckspump, pump för sugtömning av båtar, luftkompressor samt filteranläggning med tillhörande pumpbrunn.

I servicehuset är finns herr- dam- samt handikapptoalett. Här finns också ett rum för sop- och avfallshantering, även miljöfarligt och utanför tömningsplats främst för husbilar. På ena långsidan finns uttag för vatten samt en diskbänk. Diskbänk med varmvatten finns också innanför ytterdörren till damtoaletten. Att diskbänken hamnade i anslutning till damtoaletten beror på att den inte var planerad från början men under byggets gång konstaterades att här blev ett utrymme som skulle kunna användas till t.ex. en diskplats. Diskplatsen är inte förbehållen damerna.

phocathumbl001
phocathumbl002
phocathumbl003
phocathumbl005
phocathumbl004
phocathumbl006
phocathumbl007

 

Från början hade fyren också en mistlur som användes vid dimma för att leda fartyg in mot hamnen. Tyvärr hördes den lika bra in över land som över havet och många falkenbergare var mycket irriterade på dess bröl. Försök gjordes för att dämpa ljudet över land men resultatet blev ej det förväntade, så tyvärr letade sig ljudet likafullt in över land. Det kunde inträffa att det var tät dimma på havet men solsken över land och då gick naturligtvis mistluren igång och i st'an sades många fula ord i stil med:"Nu är den dj- - - igång trots att solen lyser".

En snarlik fyr fanns från början av 1900-talet och fram tills att denna togs i bruk 1960. Den stod vid SÖ änden av det s.k. Mellanrevet, eftersom inseglingen till Falkenberg var denna vägen. Lanterninen till den fyren monterades bort när den nya togs i drift och står idag utanför stuveriets kontor i yttre hamnen. Själva fyrtornet och fundramentet sprängdes bort några år senare eftersom man befarade att någon av misstag kunde  segla mot fel fyr.

Sida 8 av 8