Det händer som väl är inte så ofta, men nu har det hänt. Det har försvunnit en motor från en upplagd båt.

Se till era båtar och andra saker ni har på Lövstaviken.

Sjösättning och upptagning med föreningens mobilkran.

Lista för att sätta upp tid för kranlyft kommer att finnas i klubbstugan. För att få lyfta med kranen skall båtägaren kunna intyga att båten är försäkrad.

OBS! Sista dag för sjösättning är söndagen den 15 maj, efter detta datum skall parkeringarna och planerna vara fria från båtar.

Alla kranavgifter, transport med hjullastare m.m. ska betalas i automaten i förskott. Biljetten lämnar ni till kranföraren eller dennes assistent som ett bevis på att avgiften är erlagd.

Du skall ha ett giltigt föreningsmärke på din båt som visar att Lövstaviken är din hemmahamn. Märket skall vara väl synligt från bryggan. Du får märket av Helen på kontoret.

Båtar som sjösätts i Lövstaviken och som ej har bryggplats där skall lämna hamnen samma dag som den sjösatts. Om den ligger kvar i hamnen debiteras gästavgift, 160 kr/dygn.

Gästavgiften för båtar är 160kr och husbilar är 180 kronor per natt inkl. dusch, toa samt gråvatten- och toatömning, el. Avgiften betalas i betalautomat snarast efter ankomst, koden till gästtoalett samt dusch finns tryckt på biljetten.

 Gästernas hushållssopor lämnas i för detta avsett rum och här gäller sortering. Vi skiljer på matavfall och hushållssopor, särskild påse för matavfall finns att hämta i soprummet. Vidare sorterar vi ut glas, färgat och ofärgat, aluminiumburkar och PET-flaskor. Miljöfarligt avfall, t.ex. batterier, tomma gasbehållare etc. lämnas också här.

Platsen för gråvatten- och toatömning är i anslutning till soprummet. För båtar finns sugtömning längst in på östra bryggan.

Vi hoppas att detta inte ska vara till besvär för våra gäster utan att ni, tillsammans med oss, kan hjälpas åt att värna om miljön.

Innan du sjösätter båten, gå in till Helen på kontoret och hämta ett föreningsmärke att fästa på båten. Det ska fästas på båten så att det är väl synligt från bryggan, t.ex.på masten. Detta bl.a. för att vakten ska kunna se att båten tillhör Lövstavikens Båtförening.

IMG0020
IMG0019
IMG0021
IMG0030
IMG0031
IMG0032
IMG0033
IMG0036
IMG0047
IMG0048
IMG0293

Våren 2013 inviger vi spolplattan där alla båtar ska tvättas för att förhindra att rester av bottenfärger och annat miljöfarligt kommer ut i naturen. Samtidigt med att spolplattan byggdes iordningställdes ett teknikhus i en del av före detta hamnkontoret, innehållande högtryckspump, pump för sugtömning av båtar, luftkompressor samt filteranläggning med tillhörande pumpbrunn.

I servicehuset är finns herr- dam- samt handikapptoalett. Här finns också ett rum för sop- och avfallshantering, även miljöfarligt och utanför tömningsplats främst för husbilar. På ena långsidan finns uttag för vatten samt en diskbänk. Diskbänk med varmvatten finns också innanför ytterdörren till damtoaletten. Att diskbänken hamnade i anslutning till damtoaletten beror på att den inte var planerad från början men under byggets gång konstaterades att här blev ett utrymme som skulle kunna användas till t.ex. en diskplats. Diskplatsen är inte förbehållen damerna.

Sida 8 av 9