Seglarskolan 2017

 

Sommaren närmar sig med stormsteg och det är hög tid att anmäla sig till årets seglar skola i Lövstaviken.
Mer information finns på bilden nedan.

 

Seglarskola 2017-page-001

Analysrapporten
på avloppsvattnet från spolplattan är klar.

Värdena ligger klart under myndigheternas gränsvärden, och var bättre än förra årets prov, som också var godkänt.
Detta hade vi förväntat oss och det är vår förhoppning och ambition att vi kan hjälpas åt så att det blir så varje gång det tages ett prov för analys.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
har gjort inspektion på Lövstaviken.
Man har tittat bl.a. på:
Tvättanläggningen (spolplattan)
Miljöhuset - Farligt avfall
Båtuppställningsplatser
Dieselboden
I inspektonsrapporten står i sista stycket:
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att föreningens anläggning som helhet idagsläget sköts inom ramarna för miljöbalken.

2016-12-13

Dansbandskväll

Dansbandskväll


Den 30e Juni 2017 kommer vi att anordna en dansbandskväll här i Lövstaviken till livemusik
Falkenbergs stolthet Bengt-Arvids bjuder upp till dans

Baren kommer vara öppen hela kvällen med bland annat Stefan Gerhardsson som bartender.

Biljetter kommer släppas den 2e maj, kostar 60kr styck och pengarna går oavkortat till bandet.
Biljetterna finns att köpa på kontoret.

 

Just denna kväll kan även husbilsgäster som köper biljetter boka en plats i samband med köpet.

Alla är välkomna!

Muddring av inseglingsrännan till Lövstaviken är, enl. på kommunen ansvarig tjänsteman, planerad att utföras under hösten 2017, under den av Mark- och Miljödomstolen föreskrivna tiden från 1 sept. till den 15 dec.

Att det dragit ut på tiden beror på flera orsaker, den mest betydande är att kommunen, som är ansvarig för muddringen, inte hade domslut på fastställt farledsdjup.

Tidigare muddringar behövde endast anmälas till Länsstyrelsen, vilket är ebetydligt kortare process.

Generellt har reglementet kring vattenverksamhet skärpts betydligt bara på de sista fem till tio åren och ytterligare skärpningar är att vänta, särskilt kring föroreningsvärden.

Sida 6 av 8