Avgifter 2023

Medlemsavgifter.

SEK

 

 

 
Ungdom

60

     
Enskild

260

     
Familj

400

     
Stödmedlem

160

     
         

Sjöbodar & båthus.

       

Sjöbodar utan el.           

220

     

Sjöbodar med el.        

390

     

Gemensamhets bod liten.

330

     

Gemensamhets bod stor.

390

     

Båthus.

11600

     
Extra avgift båthus utan båtplats         2330      

Båtplatser

   

 

 

Båtplats kr per meter (bredd)

665

     
Köavgift 150      
Uthyrning i andrahand (max 2år)  40%      

Gästbåt ink. el

225

     
Husbil ink. el  225      
         

Förvaring.

 

SEK

 

Mast

 

125

 

Motorer.

 

125

 
       

 

Uppläggningsplats.      

     

Ej båtplats.

 

Båtplats avgift.

 

 

 

 

 

Transport och lyft.

     

Kranlyft 

 

500

 

Mastning med kran

 

200

 

Transport med hjulastare.

 

100

 
Kranlyft ej båtplats  

 2000

 
Servicelyft med kran  

100

 

Förnödenheter.

     

Diesel.

 

Säljs ej längre

 

Motorolja.

 

Säljs ej längre

 
               

Sjösättning och upptagning med klubbens kran.

Lista för att sätta upp tid för kranlyft kommer att finnas i klubbstugan. För att få lyfta med kranen skall båtägaren skriva på ett intyg att båten är försäkrad.

Alla kranavgifter, transport med hjullastare m.m. ska betalas i automaten i förskott. Biljetten lämnar ni till kranföraren eller dennes assistent som ett bevis på att avgiften är erlagd.

Du skall ha ett giltigt föreningsmärke märke på din båt som visar att Lövstaviken är din hemmahamn, väl synligt från bryggan. Märket har du fått tillsammans med din faktura, saknar du ditt klistermärke kontrakta Helen innan du sjösätter. Kontoret är öppet vardagar klockan 08:00 - 14:30

Båtar som sjösätts i Lövstaviken och som ej har bryggplats där skall lämna hamnen samma dag som den sjösatts. Om den ligger kvar i hamnen debiteras gästavgift, 225 kr/dygn.

Gamla båtar.

Föreningen har under en längre tid sökt ägare till båtar som inte sjösätts, tänk på att märka upp kärror och båtar med namn och medlems nr. Föreningen kommer att städa bort omärkta båtar som legat på planerna under många år. Detsamma gäller mastboden, master och motorer utan märkning kommer att städas bort.

Båttransportvagn

Endast för sjösättning och upptagning av båtar max 850 kg, och endast på Lövstavikens område.

Om du vill använda denna skall detta anmälas till kontoret före användandet.

Mast och bunkringsvagn står vid förrådsboden och skall ställas tillbaka där snarast efter användandet.

 

Mast och förrådsbod.

För förvaring av master, utombordsmotorer mm. Märk masten eller motorn med ditt namn o telefonnummer.

OBS! Vid förvaring i mast och förrådsbod gäller medlems egen försäkring.

Mastkran

Mastkran finns vid norra bryggan. Max. belastning 100 kg.

Utombordsmotorer

Vid mast och förådsboden finns ställ och balja för att köra motorn.

Diesel och motorolja

Säljs ej längre.

Miljöstation

 Kärl för spillolja, filter, oljerester, målarburkar, penslar och dylikt finns på baksidan av servicehuset.

Båtplatsärenden mm.

Helen på kontoret handlägger alla ärenden som berör båtplatser adressändringar etc.

Om du vill säga upp din båtblats eller om du bytt adress eller liknande, anmäl detta omgående.

Andrahandsuthyrning av båtplats får endast ske genom kontoret, ej av medlem.

Vakttjänst

Information om vakttjänsten finns på vaktpodiet i klubbhuset.
Frågor om vakten besvaras av Helen på kontorstid.

Familjemedlemskap

Familjemedlemskap kan tecknas av föräldrar och barn skrivna på samma adress. Pris 300 kr.

Båtförsäkringar

Förmånliga premietabeller finns i klubbstugan från Svenska Sjö. Tecknar du försäkring med Svenska Sjö gynnar detta föreningen som erhåller en premie för varje ny försäkring.

För att ha båt i Lövstaviken är det ett krav att den är ansvarsförsäkrad.

Medlemsförsäkring

Medlemsförsäkringen som ingår i medlemsavgiften gäller för av föreningen beordrat arbete.
Den gäller också för personer utan medlemskap som tillfälligt hjälper till vid sjö- och torrsättning.

Stadgar, Regler och Anvisningar

Stadgar, Regler och Anvisningar finns att hämta hos Helen på kontoret eller här på hemsidan.

Seglarskola

Seglarskola kommer att anordnas under sommaren. Anslag kommer att sättas upp på anslagstavlan.