Som gästbåt är du välkommen till Lövstavikens Båtförening. Du kan ligga vid norra bryggorna samt längst in på den östra bryggan.
 Platserna är grönmarkerade. Det finns även möjlighet att ligga på bomplatser som är grönmarkerade.

Pris 180:- natt, inklusive el. 10Amp., toalett och dusch samt sugtömning vid östra bryggan .

Dusch och toalett finns i klubbstugan. 
Färskvatten och el finns på bryggorna. 
Diesel(enbart till medlemmar) och motorolja, även 2-takt, finns till försäljning vid lilla bryggan längst västerut i hamnen.

Husbilsgäster är välkomna att parkera på anvisade platser.
Pris 180:- pr natt inkl. toa. dusch, gråvatten- och toatömning samt el 10Amp.

​ 

Annonser

SPONSORER:
wiklunds