Analysrapporten
på avloppsvattnet från spolplattan är klar.

Värdena ligger klart under myndigheternas gränsvärden, och var bättre än förra årets prov, som också var godkänt.
Detta hade vi förväntat oss och det är vår förhoppning och ambition att vi kan hjälpas åt så att det blir så varje gång det tages ett prov för analys.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
har gjort inspektion på Lövstaviken.
Man har tittat bl.a. på:
Tvättanläggningen (spolplattan)
Miljöhuset - Farligt avfall
Båtuppställningsplatser
Dieselboden
I inspektonsrapporten står i sista stycket:
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att föreningens anläggning som helhet idagsläget sköts inom ramarna för miljöbalken.

2016-12-13