Skriv ut

Muddring av inseglingsrännan till Lövstaviken är, enl. på kommunen ansvarig tjänsteman, planerad att utföras under hösten 2017, under den av Mark- och Miljödomstolen föreskrivna tiden från 1 sept. till den 15 dec.

Att det dragit ut på tiden beror på flera orsaker, den mest betydande är att kommunen, som är ansvarig för muddringen, inte hade domslut på fastställt farledsdjup.

Tidigare muddringar behövde endast anmälas till Länsstyrelsen, vilket är ebetydligt kortare process.

Generellt har reglementet kring vattenverksamhet skärpts betydligt bara på de sista fem till tio åren och ytterligare skärpningar är att vänta, särskilt kring föroreningsvärden.