Skriv ut

Sjösättning och upptagning med föreningens mobilkran.

Lista för att sätta upp tid för kranlyft kommer att finnas i klubbstugan. För att få lyfta med kranen skall båtägaren kunna intyga att båten är försäkrad.

OBS! Sista dag för sjösättning är söndagen den 15 maj, efter detta datum skall parkeringarna och planerna vara fria från båtar.

Alla kranavgifter, transport med hjullastare m.m. ska betalas i automaten i förskott. Biljetten lämnar ni till kranföraren eller dennes assistent som ett bevis på att avgiften är erlagd.

Du skall ha ett giltigt föreningsmärke på din båt som visar att Lövstaviken är din hemmahamn. Märket skall vara väl synligt från bryggan. Du får märket av Helen på kontoret.

Båtar som sjösätts i Lövstaviken och som ej har bryggplats där skall lämna hamnen samma dag som den sjösatts. Om den ligger kvar i hamnen debiteras gästavgift, 160 kr/dygn.