Skriv ut

Gästavgiften för båtar och husbilar är från och med 1 januari 160 kronor per natt inkl. dusch, toa samt gråvatten- och toatömning, el. Avgiften betalas i betalautomat snarast efter ankomst, koden till gästtoalett samt dusch finns tryckt på biljetten.

 Gästernas hushållssopor lämnas i för detta avsett rum och här gäller sortering. Vi skiljer på matavfall och hushållssopor, särskild påse för matavfall finns att hämta i soprummet. Vidare sorterar vi ut glas, färgat och ofärgat, aluminiumburkar och PET-flaskor. Miljöfarligt avfall, t.ex. batterier, tomma gasbehållare etc. lämnas också här.

Platsen för gråvatten- och toatömning är i anslutning till soprummet. För båtar finns sugtömning längst in på östra bryggan.

Vi hoppas att detta inte ska vara till besvär för våra gäster utan att ni, tillsammans med oss, kan hjälpas åt att värna om miljön.