Väldigt många husbilsgäster hör av sig och vill förboka platser i hamnen, detta är dock inte möjligt då vi bara är en ställplats och ingen camping.

Vi hoppas våra framtida gäster har förståelse för detta och känner sig välkomna ändå.