Från början hade fyren också en mistlur som användes vid dimma för att leda fartyg in mot hamnen. Tyvärr hördes den lika bra in över land som över havet och många falkenbergare var mycket irriterade på dess bröl. Försök gjordes för att dämpa ljudet över land men resultatet blev ej det förväntade, så tyvärr letade sig ljudet likafullt in över land. Det kunde inträffa att det var tät dimma på havet men solsken över land och då gick naturligtvis mistluren igång och i st'an sades många fula ord i stil med:"Nu är den dj- - - igång trots att solen lyser".

En snarlik fyr fanns från början av 1900-talet och fram tills att denna togs i bruk 1960. Den stod vid SÖ änden av det s.k. Mellanrevet, eftersom inseglingen till Falkenberg var denna vägen. Lanterninen till den fyren monterades bort när den nya togs i drift och står idag utanför stuveriets kontor i yttre hamnen. Själva fyrtornet och fundramentet sprängdes bort några år senare eftersom man befarade att någon av misstag kunde  segla mot fel fyr.